درب ضدآب ABS 3000
درب ABS سرویس 3000
دی 29, 1400


درب MDF اتاق خواب

شاید اگر بگوییم در ها یکی از مهمترین بخش‌های یک ساختمان هستند، بی‌راه نگفته باشیم. درها تسهیل کننده‌ی رفت و آمد هستند

رنگ های موجود
ابعاد 123 x 333 x 55
توضیحات شاید اگر بگوییم در ها یکی از مهمترین بخش‌های یک ساختمان هستند، بی‌راه نگفته باشیم. درها تسهیل کننده‌ی رفت و آمد هستند و اولین چیزی که هر مهمانی از فضای اختصاصی منزل یا محل کار ما رویت میکند. مطابق با بسیاری از تجهیزات اداری و سازمانی درها نیز دارای خصوصیات و ویژگی‌های مختلفی هستند که هر کدام از این ویژگی‌ها ان را در دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌کند.
متریال شاید اگر بگوییم در ها یکی از مهمترین بخش‌های یک ساختمان هستند، بی‌راه نگفته باشیم. درها تسهیل کننده‌ی رفت و آمد هستند و اولین چیزی که هر مهمانی از فضای اختصاصی منزل یا محل کار ما رویت می‏کند
ضخامت شاید اگر بگوییم در ها یکی از مهمترین بخش‌های یک ساختمان هستند، بی‌راه نگفته باشیم. درها تسهیل کننده‌ی رفت و آمد هستند و اولین چیزی که هر مهمانی از فضای اختصاصی منزل یا محل کار ما رویت می‏کند