درب MDF با رنگ پلی اورتان ورودی 10001
درب MDF با رنگ پلی اورتان 10001
اسفند 18, 1400
درب HPL اتاقی/8006
درب HPL اتاقی/8005
اسفند 18, 1400


درب بیمارستانی/9001

رنگ های موجود
ابعاد 123 x 333 x 55
توضیحات شاید اگر بگوییم در ها یکی از مهمترین بخش‌های یک ساختمان هستند، بی‌راه نگفته باشیم. درها تسهیل کننده‌ی رفت و آمد هستند و اولین چیزی که هر مهمانی از فضای اختصاصی منزل یا محل کار ما رویت میکند. مطابق با بسیاری از تجهیزات اداری و سازمانی درها نیز دارای خصوصیات و ویژگی‌های مختلفی هستند که هر کدام از این ویژگی‌ها ان را در دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌کند.
متریال شاید اگر بگوییم در ها یکی از مهمترین بخش‌های یک ساختمان هستند، بی‌راه نگفته باشیم. درها تسهیل کننده‌ی رفت و آمد هستند و اولین چیزی که هر مهمانی از فضای اختصاصی منزل یا محل کار ما رویت می‏کند
ضخامت شاید اگر بگوییم در ها یکی از مهمترین بخش‌های یک ساختمان هستند، بی‌راه نگفته باشیم. درها تسهیل کننده‌ی رفت و آمد هستند و اولین چیزی که هر مهمانی از فضای اختصاصی منزل یا محل کار ما رویت می‏کند