درب فلزی

درب فلزی شاید از انواع قدیمی درب باشد اما همچنان کاربری خود را حفظ کرده و طرفداران بسیاری دارد. قیمت درب قلزی بسیار متفاوت است.